Доверие-обединен холдинг: Ще развиваме и модернизираме Moldindconbank

Целта ни е затвърждаване на нейните отлични пазарни позиции с активи в размер на 1,7 млрд. лв.

Доверие-обединен холдинг: Ще развиваме и модернизираме Moldindconbank

Снимка: micb.md

(5DOV / DOVUHL) (3JR / SFARM)
Коментари